Sinds juli 2012, na het overlijden van Ma Hampe is de vereniging E.E.G. de Sphinx, en de groep bestaande leerlingen van Ma Hampe, o.l.v. de Voorzitter verder gegaan, en hebben gezamenlijk een weg gezocht om de interactieve lessen, op de langeweg 12, in Oud-Beijerland voort te zetten.  De doelstelling van de overgebleven groep leerlingen Ver. E.E.G. de Sphinx is Gericht op de toekomst en de jongere generatie en het behoud van al het verzamelde en uitgewerkte lesmateriaal vanaf oprichting der Vereniging en haar doelstelling(en).

Vanuit deze doelstelling is er sinds 2013 tot op heden hard gewerkt aan een beginners versie die de naam Esoteric-E-Lessons heeft gekregen.

Sinds 2014 zijn er met een klein aantal nieuwe leden leerlingen verschillende try-outs geweest, op interactieve leswijze op de locatie te

Oud-Beijerland, met jonge nieuwe leerlingen.

Uit deze tryouts bleek, dat het in de huidige tijd en voor de jonge nieuwe generatie, (studerende jongeren en werkende jongeren) het op de bekende oud wijze 1 lesavond per week op de locatie Oud-Beijerland, van 20:00 uur start tot 23:00 en soms later, voor de jonge generatie hiervoor genoemd niet te doen en haalbaar was, om verschillende redenen.

Door Bestuur en leden is er heel veel vergaderd en uiteindelijk, is er besloten om verschillende redenen, online lessen te ontwerpen, welke door de aan de vereniging verbonden stichting E.E.G. Pyramide zou worden uitbesteed ter uitvoering.

Dit alles is gedragen en bekostigd door de Ver. E.E.G. de Sphinx en haar bestaande groep (oud)leerlingen, welke sinds 2013 allen lid zijn van het Dagelijks-Bestuur Ver. E.E.G. de Sphinx.

Voor het Bestuur en de leden dagelijks-Bestuur zijn de jaren 2013 tot op heden een zware periode geweest.

Naast het onderhouden en behouden van de locatie Oud-Beijerland, het nastreven van de oude en nieuwe doelstelling(en), waren er nog een aantal zware omstandigheden, waarin ook nog eens de bekende corona-periode is geweest.